Bekendtgørelse

Ph.d.-uddannelsen ved Syddansk Universitet følger de givne retningslinjer beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen.

Ph.d.-studerende, der er begyndt på ph.d.-uddannelsen den 1. februar 2008 eller senere er omfattet afbekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008, og den senere bekendtgørelse om ændring af ph.d.-bekendtgørelsen, som trådte i kraft den 2. juni 2010. Ph.d.-studerende, der er påbegyndt ph.d.-uddannelsen før 1. februar 2008, har mulighed for at søge ph.d.-skolelederen om at fuldføre ph.d.-uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008.

Nedenstående link henviser til den seneste bekendtgørelse på "Retsinformation".

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen)

Nyheder

  • - Forum
  • - Se dine personlige stamdata
  • - Se dine vejledere
  • - Se dine evalueringer
  • - Se dine kursusaktiviteter
  • - Og mere...
Copyright © 2011-2012 Syddansk Universitet, IT-Service, Campusvej 55, 5230 Odense M